CITYSCAPES FOUNDATION

BWH Talk 01 Smaller Crop 02_edited-1

Na 5 jaar geopereerd te hebben als galerie zet Cityscapes een volgende stap. Met ingang van  2017 breidt de galerie het programma uit onder een nieuwe vlag, de Cityscapes Foundation. We blijven ons primair richten op de snijvlakken van kunst, architectuur en stad. De missie van de stichting, net als die van de galerie, is om een wederzijds inspirerend discours tot stand te brengen tussen kunstenaars, architecten en stedenbouwers en interesse te wekken bij verzamelaars, instellingen en een wereldwijd in architectuur- en kunst geïnteresseerd publiek. Naast het organiseren van exposities en het verkopen van kunstwerken, zal de Foundation een reeks van activiteiten organiseren en ondersteunen (lezingen, debatten, excursies, projecten) om het discours over kunst en architectuur te stimuleren.

Onze doelen blijven gelijk:

 • Wekken van belangstelling voor kunst die zich richt op architectuur en stad en                                      architectuur die de titel Kunst verdient,
 • Aandacht genereren voor (het belang van de) kwaliteit van de gebouwde omgeving,
 • Bevorderen van het discours tussen de kunst- en de architectuurwereld,
 • Het ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’


Waarom een Stichting?

 • Een breder activiteitenprogramma,
 • Een andere positie t.a.v. verkoop: groter % voor de kunstenaars en opbrengsten gaan naar de stichting,
 • Naast verkoop van kunst ook andere financieringsmogelijkheden:
   1. subsidies  
   2. donaties van de Cityscapes Vrienden


De Cityscapes Vrienden: 

Om het programma van de Stichting mogelijk te maken vragen we iedereen die belang stelt in ons bestaan om naar betrokkenheid en vermogen bij te dragen. We denken hierbij aan een drietal ‘Vriendengroepen’ die ieder een specifiek 'Cityscapes Pakket' aangeboden krijgen:

'Cityscapes Friends'  doneren per jaar tenminste 50 euro (75 euro per stel) als directe gift of door verwerving van een werk uit de 'Cityscapes Friends Editions'.  

'Cityscapes Builders'  doneren per jaar tenminste 250 euro als directe gift (375 euro per stel) of door verwerving van een werk uit de ‘Cityscapes Builders Selection’.

'Cityscapes Patrons'  doneren per jaar tenminste 2.500 euro als directe gift of in de vorm van de verwerving van een kunstwerk uit de ‘Cityscapes Patron's Selection’. 

(click hierboven op een groep voor meer informatie over -anmelding voor- die specifieke groep)

 

Cityscapes Activiteiten Programma

Cityscapes Exposities: De stichting organiseert 2 of 3 grote groepstentoonstellingen en een aantal kleinere (solo of duo) tentoonstellingen per jaar. De exposities hebben betrekking op actuele thema’s aangaande architectuur, stad, bouwen. Er wordt zowel werk van kunstenaars als architecten en ontwerpers getoond. De getoonde werken zijn te koop.

Cityscapes Events: Om het discours over kunst en architectuur te stimuleren worden rondom de exposities diverse activiteiten georganiseerd (presentaties, lezingen, discussies, filmvertoningen etc.). Een typisch Cityscapes element bij dergelijke bijeenkomsten is het bespreken van onderwerpen aan de hand van -in de expositie getoonde- kunstwerken.


Cityscapes Excursies: De stichting organiseert excursies naar architectonisch interessante locaties of tentoonstellingen en bezoeken aan ateliers van kunstenaars.  

Cityscapes Projecten: Cityscapes streeft ernaar buiten het reguliere expositieprogramma jaarlijks een project op het snijvlak van kunst en architectuur te initiëren/bevorderen, zoals bv projecten waarin een kunstenaar en een architect samenwerken aan een specifiek project.

Cityscapes Edities: De stichting presenteert jaarlijks een of meerdere Cityscapes kunstwerken in een speciale editie. De Cityscapes Editions worden voor een speciale prijs, exclusief aan de Cityscapes Vrienden aangeboden. Door deze werken in een vast format te produceren kunnen Cityscapes vrienden een echte ‘Cityscapes collectie’ opbouwen.

 

Uitbreiding van de Cityscapes Activiteiten

Cityscapes Foundation streeft ernaar om op termijn het pakket aan activiteiten uit te breiden met onder meer educatie, workshops en coaching voor kunstenaars en verzamelaars en internationalisering van de activiteiten. 

Educatie: De stichting wil graag een specifieke lijn van activiteiten voor kinderen, jongeren en studenten ontwikkelen, bv een workshop over kunst/architectuur in het algemeen of bepaalde activiteiten in het kader van een specifieke tentoonstelling.

Workshops: Cityscapes wil, passend bij haar doelstellingen, diverse workshops/cursussen organiseren, bijvoorbeeld cursussen ‘Art for Architects’ en ‘Architecture for Artists’ of workshops passend bij specifieke exposities.  

Coaching: De stichting wil diverse vormen van coaching ontwikkelen/aanbieden: Aan kunstenaars en aan verzamelaars, individueel of in groepsverband. Te denken valt aan individuele ‘maatwerk’ coaching  voor (aankomende) Cityscapes verzamelaars; welk werk en welke kunstenaar past bij welke verzamelaar? 
Daarnaast kan de Stichting kunstenaars individuele begeleiding bieden, bv in verband met presenteren voor publiek of het doen van subsidieaanvragen. Cityscapes zou een jaarlijks coaching-moment willen organiseren waar kunstenaars en architecten hun werk kunnen presenteren.
 
Internationale relaties: De stichting streeft er (op termijn) naar het discours op het snijvlak van kunst en architectuur ook internationaal te voeren en bevorderen. De stichting kan bv bemiddelen tussen Nederlandse kunstenaars/architecten en Internationale initiatieven.