Contact

Bastiaan Gribling:

+31 (0)628570889
bastiaan@cityscapesfoundation.nl


Cityscapes Post-adres:

Leliegracht 30
1015 DG Amsterdam

Noortje Tan:

+31 (0)652017900
noortje@cityscapesfoundation.nl


Cityscapes Newsletter:

Subscribe to Newsletter

Support Us

NEWS

De solo expositie van Karin van Pinxteren is een week verlengd.
Dirk van Weelden sprak er mooie woorden over. 
Het Parool besteedde er aandacht aan.
De publicatie Nachtportier *Reizen is aan een tweede druk toe.

CITYSCAPES MENTAL SPACE - WATERLOOPLEIN 339

KARIN VAN PINXTEREN: 'RUIMTE INNEMEN VRAAGT EEN ZEKER KARAKTER'

Van Pinxteren reist niet graag. Toch hebben noodgedwongen reizen een enorme invloed op haar werk. Veel werken ontstaan inmiddels vanuit de reis, de stad of het dorp en de beschouwing. Zo zijn Napels, Las Vegas, Valencia, Europa, Mas de Charrou, Chongqing, Guangzhou, Hong Kong, Venetië en Chelva in een werk terecht gekomen.

Bijzonder aan deze 'reisverslagen' is dat ze weliswaar exacte weergaven zijn van ervaringen op locaties en daarmee locatiegebonden zijn, maar niet expliciet over de betreffende steden gaan. Het zijn reflecties op de ander en het zelf, in korte poëzie. Zo betreft het werk tegelijkertijd zowel de stad als de mentale ruimte, mental space.

Schrijver Dirk van Weelden sprak op 13 Juni een mooi openingswoord 'IN HET OERBOS VAN DE TAAL' over de expositie van Karin van Pixteren. 

In het Parool van 22 Juni schreef Dianne Bleeker de interessante recensie 'HET KRUISPUNT VAN TEKST EN BEELD'. 

Ter gelegenheid van de expositie in de Cityscapes Mental Space maakte Karin van Pinxteren de publicatie 'NACHTPORTIER *REIZEN' waarin ze 15 reisbeschouwingen bundelde. 

EXPOSITIE:          KARIN VAN PINXTEREN:

                              'RUIMTE INNEMEN VRAAGT EEN ZEKER KARAKTER'
                              (Wat kàn een vreemdeling eigenlijk zien? - Kurt Tucholsky)

LOCATIE:              Cityscapes Mental Space, Waterlooplein 339, Amsterdam
PERIODE:             13 juni – 26 Juli, 2020
BEZOEK:              op afspraak: 0652017900 - noortje.tan@gmail.com

TALK:                    WATCH: SPEECH DIRK VAN WEELDEN OP VIMEO

RECENSIE:           READ: ARTIKEL DIANNE BLEEKER IN HET PAROOL

PUBLICATIE:        BOOK: KARIN VAN PINXTEREN - NACHTPORTIER *REIZEN