STICHTING CITYSCAPES 

BWH Talk 01 Smaller Crop 02_edited-1

Stichting Cityscapes is een niet-commerciële culturele instelling gericht op de snijvlakken van kunst, architectuur en stad. Citysapes beschouwt architectuur als kunst en de stad als kunstwerk. De missie van de stichting is om een wederzijds inspirerend discours tot stand te brengen tussen kunstenaars, architecten, planologen en interesse te wekken bij een internationaal in kunst en architectuur geïnteresseerd publiek. Het Cityscapes programma bestaat uit drie hoofdactiviteiten: Exposities, Living Art Lab en Collectie.

Exposities. Cityscapes organiseert per jaar 2 tot 4 exposities in de Cityscapes Art Space aan de Oudezijds Voorburgwal 131, Amsterdam. Naast de exposities in de vaste Art Space organiseert Cityscapes exposities en projecten op bijzondere plekken in- en om Amsterdam. Het Cityscapes Moving Space Program bracht ons de afgelopen jaren op diverse heel bijzondere plekken: Burgerweeshuis Amsterdam, De Koepel Haarlem, Marineterrein Amsterdam.  

Living Art Lab. In 2021 is Cityscapes Foundation samen met Bureau Marineterrein Amsterdam het Living Art Lab gestart; een nieuw kunst- en cultuurpodium dat ruimte biedt aan experimentele art-science projecten die de toekomst van het Marineterrein Amsterdam onderzoeken en aanjagen. 

Collectie. Vanaf de oprichting in 2017 heeft Cityscapes Foundation bijzondere architectonische objecten bij elkaar gebracht. De Collectie is deels eigendom van Stichting Cityscapes en deels in consignatie van deelnemende kunstenaars en architecten. Een deel van de Cityscapes Collectie kan worden verworven door Cityscapes Vrienden die daarmee de activiteiten van de Stichting steunen. 


Stichting Cityscapes

  • Cityscapes Postadres:  Keizersgracht 734D, 1017 EW, Amsterdam.
  • Cityscapes Art Space: Oudezijds Voorburgwal 131, 1012 ER, Amsterdam.
  • BSN/RSIN nummer:  857957119.
  • KvK nummer: 69649642.


Cityscapes Doelstellingen

  • Wekken van belangstelling voor de raakvlakken van beeldende kunst, stad en architectuur,
  • Aandacht genereren voor het belang van de kwaliteit van de stedelijke omgeving,
  • Bevorderen van de dialoog tussen de kunst- en de architectuurwereld,
  • Het ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’.


Cityscapes Statuten

Stichting Cityscapes is opgericht in 2017. De Statuten zijn vastgelegd in de Acte van Oprichting. 

Acte van Oprichting 

Cityscapes Beleidsplan

Het actuele beleid van Cityscapes Foundation is beschreven in het Cityscapes Beleidsplan 2022-2023. De Cityscapes activiteiten ontwikkelen zich de komende jaren langs drie lijnen: Exposities, Living Art Lab en Collectie. Daarnaast wordt in het najaar van 2022 de nieuwe Cityscapes Website gelanceerd en willen we in 2023 een publicatie maken over de Cityscapes activiteiten van de afgelopen 5 jaar. 

Beleidsplan 2022-2023


Gedragscodes Cultuursector

Cityscapes Foundation onderschrijft de drie gedragscodes van de Cultuursector. 

Governance Code Cultuur. Cityscapes Foundation heeft een goed functionerend bestuur in de vorm van een Raad van Toezicht (zie web-pagina ABOUT / CITYSCAPES ORGANISATIE). 

Fair Practice Code. Cityscapes Foundation werkt op basis van de vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparatie. 

Code Diversiteit en Inclusie. Het beleid en het programma van Cityscapes Foundation worden zijn gericht op diversiteit en inclusiviteit. 


Cityscapes Vrienden: 

Om het programma van de Stichting mogelijk te maken vragen we iedereen die belang stelt in het Cityscapes programma om naar betrokkenheid en vermogen bij te dragen. Cityscapes Vrienden kunnen Cityscapes Foundation op drie manieren steunen. 

'Cityscapes Friends'  doneren per jaar 50 euro als directe gift of door verwerving van een werk uit de 'Cityscapes Friends Editions'.  

'Cityscapes Builders'  doneren per jaar 250 euro als directe gift of door verwerving van een werk uit de ‘Cityscapes Builders Selection’.

'Cityscapes Patrons'  doneren per jaar 2.500 euro als directe gift of door verwerving van een kunstwerk uit de ‘Cityscapes Patron's Selection’. 


Financiele Verantwoording

De financiele administratie van Stichting Cityscapes wordt verzorgd door FinSite Finance. Hieronder de Jaarrekeningen van de periode 2018-2021. 

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021


Beloningsbeleid

Vergoeding Cityscapes Directie 2022: 500 euro per maand. 

Vergoeding Cityscapes Raad van Toezicht: onbezoldigd.

Vergoeding Kunstenaars: conform de 'Richtlijn Kunstenaarshonoraria'.