STICHTING CITYSCAPES 

BWH Talk 01 Smaller Crop 02_edited-1

Met ingang van 2017 werkt Cityscapes onder een nieuwe vlag, de Cityscapes Foundation. Als stichting blijven we ons primair richten op de snijvlakken van kunst, architectuur en stad. De missie van de stichting is om een wederzijds inspirerend discours tot stand te brengen tussen kunstenaars, architecten en stedenbouwers en interesse te wekken bij verzamelaars, instellingen en een wereldwijd in architectuur- en kunst geïnteresseerd publiek. Naast het organiseren van exposities, zal de Foundation een reeks van activiteiten organiseren en ondersteunen (lezingen, debatten, excursies, projecten) om het discours over kunst en architectuur te stimuleren.

Stichting Cityscapes

  • Adres:  Leliegracht 30, 1015 DG Amsterdam
  • BSN/RSIN nummer:  8547.18.138 


Doelstellingen:

  • Wekken van belangstelling voor Kunst die zich richt op Architectuur en architectuur die de titel Kunst verdient,
  • Aandacht genereren voor (het belang van de) kwaliteit van de gebouwde omgeving,
  • Bevorderen van het discours tussen de kunst- en de architectuurwereld,
  • Het ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’


Beleidsplan

Het Beleid van Cityscapes Foundation voor de eerste twee jaar is omschreven in het Cityscapes Beleidsplan 2017-2108:

Cityscapes Beleidsplan 2017-2018

 

Cityscapes Vrienden: 

Om het programma van de Stichting mogelijk te maken vragen we iedereen die belang stelt in ons bestaan om naar betrokkenheid en vermogen bij te dragen. We hanteren een drietal ‘Vriendengroepen’ met ieder een specifiek 'Cityscapes Pakket':

'Cityscapes Friends'  doneren per jaar tenminste 50 euro (75 euro per stel) als directe gift of door verwerving van een werk uit de 'Cityscapes Friends Editions'.  

'Cityscapes Builders'  doneren per jaar tenminste 250 euro als directe gift (375 euro per stel) of door verwerving van een werk uit de ‘Cityscapes Builders Selection’.

'Cityscapes Patrons'  doneren per jaar tenminste 2.500 euro als directe gift of in de vorm van de verwerving van een kunstwerk uit de ‘Cityscapes Patron's Selection’. 

(click hierboven op een groep voor meer informatie over -aanmelding voor- die specifieke groep)

 

Cityscapes Activiteiten

Cityscapes Exposities: De stichting organiseert 2 of 3 grote groepstentoonstellingen en een aantal kleinere (solo of duo) tentoonstellingen per jaar. De exposities hebben betrekking op actuele thema’s aangaande architectuur, stad, bouwen. Er wordt zowel werk van kunstenaars als architecten en ontwerpers getoond. De getoonde werken zijn te koop.

Cityscapes Events: Om het discours over kunst en architectuur te stimuleren worden rondom de exposities diverse activiteiten georganiseerd (presentaties, lezingen, discussies, filmvertoningen etc.). Een typisch Cityscapes element bij dergelijke bijeenkomsten is het bespreken van onderwerpen aan de hand van -in de expositie getoonde- kunstwerken.

Cityscapes Excursies: De stichting organiseert excursies naar architectonisch interessante locaties of tentoonstellingen en bezoeken aan ateliers van kunstenaars.  

Cityscapes Projecten: Cityscapes streeft ernaar buiten het reguliere expositieprogramma jaarlijks een project op het snijvlak van kunst en architectuur te initiëren/bevorderen, zoals bv projecten waarin een kunstenaar en een architect samenwerken aan een specifiek project.

Cityscapes Edities: De stichting presenteert jaarlijks een of meerdere Cityscapes kunstwerken in een speciale editie. De Cityscapes Editions worden voor een speciale prijs, exclusief aan de Cityscapes Vrienden aangeboden. Door deze werken in een vast format te produceren kunnen Cityscapes vrienden een echte ‘Cityscapes collectie’ opbouwen.


 
Financiele Verantwoording

Een financieel overzicht over 2017 is beschreven in het Jaarversslag 2017 Financien:

Jaarverslag 2017 Financien

 

Beloningsbeleid

Vergoeding Cityscapes Directie 2018: 500 euro per maand 

Vergoeding Cityscapes Raad van Toezicht: onbezoldigd

Vergoeding Cityscapes Raad van Advies: onbezoldigd