HACKING HERITAGE


Hacking Heritage – A Joint Venture

Cityscapes Gallery doet mee aan het event Hacking Heritage dat op 7 November plaats vindt in De Duif in Amsterdam. Hacking Heritage is een platform voor de uitwisseling van ideeën over nieuwe betekenissen en invullingen van monumenten en stedelijk erfgoed. Hoe kan het erfgoed van de stad worden gebruikt en toegeëigend voor creatieve, stedelijke activiteiten?

Cityscapes – The City as a Work of Art
Cityscapes Gallery geeft op Hacking Heritage een presentatie getiteld: De Stad als Kunstwerk. Aan de hand van een serie stadsgezichten laat Bastiaan Gribling zien hoe kunstenaars vanaf de middeleeuwen het fenomeen van de de stad hebben geëxploreerd en verbeeld en hoe hedendaagse kunstenaars een rol kunnen spelen bij het toe-eigenen van stedelijk erfgoed.

Floor van Keulen – Urban Views
Simultaan met de presentatie van Bastiaan Gribling geeft Floor van Keulen een performance waarbij hij beelden projecteert over het barokke interieur van de De Duif. Floor van Keulen (1951) gebruikt de stad als canvas. Samen met René Oey maakt hij met behulp een sterke beamer live projecties - Urban Views - op huizen, kantoren en voorbijrijdend verkeer.  September 2011 had Floor van Keulen met Hans van Bentem een tentoonstelling in galerie Menno Doornbos & Piet Hein Eek in Eindhoven.