ABOUT

Stichting Cityscapes is een Amsterdamse culturele instelling gericht op de snijvlakken van kunst, architectuur en stad. Citysapes beschouwt architectuur als kunst en de stad als kunstwerk. De missie van de stichting is om een wederzijds inspirerend discours tot stand te brengen tussen kunstenaars, architecten, stedenbouwers en interesse te wekken bij een internationaal in kunst en architectuur geïnteresseerd publiek.

Exposities. Cityscapes organiseert jaarlijks een drietal exposities in de Cityscapes Art Space aan de Oudezijds Voorburgwal 131, Amsterdam. Naast de exposities in de vaste Art Space organiseert Cityscapes exposities en projecten op bijzondere plekken in- en om Amsterdam. Het Cityscapes Moving Space Program bracht ons de afgelopen jaren op diverse heel bijzondere plekken: Burgerweeshuis Amsterdam, De Koepel Haarlem, Marineterrein Amsterdam.

Living Art Lab. In 2021 is Cityscapes Foundation samen met Bureau Marineterrein Amsterdam het Living Art Lab gestart; een nieuw kunst- en cultuurpodium dat ruimte biedt aan experimentele art-science projecten die de toekomst van het Marineterrein Amsterdam onderzoeken en aanjagen.

Collectie. Vanaf de oprichting in 2017 heeft Cityscapes Foundation bijzondere architectonische objecten bij elkaar gebracht. De Collectie is deels eigendom van Stichting Cityscapes en deels in consignatie van deelnemende kunstenaars en architecten. Een deel van de Cityscapes Collectie kan worden verworven door Cityscapes Vrienden die daarmee de activiteiten van de Stichting steunen.

Stichting Cityscapes

  • Postadres:  Keizersgracht 734D, 1017 EW, Amsterdam.
  • Art Space: Oudezijds Voorburgwal 131, 1012 ER, Amsterdam.
  • BSN/RSIN nummer:  857957119.
  • KvK nummer: 69649642.

Cityscapes Doelstellingen

  • Wekken van belangstelling voor de raakvlakken van beeldende kunst, stad en architectuur,
  • Aandacht genereren voor het belang van de kwaliteit van de stedelijke omgeving,
  • Bevorderen van de dialoog tussen de kunst- en de architectuurwereld,
  • Het ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’.

Cityscapes Statuten

Stichting Cityscapes is opgericht in 2017. De Statuten zijn vastgelegd in de Acte van Oprichting.

Acte van Oprichting

Cityscapes Beleidsplan

Het actuele beleid van Cityscapes Foundation is beschreven in het Cityscapes Beleidsplan 2022-2023. De Cityscapes activiteiten ontwikkelen zich de komende jaren langs drie lijnen: Exposities, Living Art Lab en Collectie. Daarnaast wordt in het najaar van 2022 de nieuwe Cityscapes Website gelanceerd en willen we in 2023 een publicatie maken over de Cityscapes activiteiten van de afgelopen 5 jaar. 

Beleidsplan 2022-2023

 

Newsletter