ABOUT

Cityscapes Foundation

Stichting Cityscapes bestaat vanuit de fascinatie voor- en het belang van de dialoog op het snijvlak van architectuur, stad en kunst. Cityscapes beschouwt architectuur als culturele discipline. Ooit was dat heel vanzelfsprekend. Architectuur werd gezien als de hoogste kunstvorm, ‘de moeder der kunsten’. Die positie heeft architectuur al lang niet meer. Cityscapes is opgericht vanuit de overtuiging dat een culturele benadering van architectuur en stedenbouw, juist ook in ons bijzondere tijdsgewricht, heel relevant is. Met een divers programma (artistic research. exposities, collectie) exploreert Cityscapes de culturele betekenis van architectuur.

Collectie. Vanaf de start als architectuurgalerie in 2011 heeft Cityscapes bijzondere architectonische objecten verzameld en zich bezig gehouden met het dilemma van de (re)presentatie van architectuur. Architectuur- tekeningen, modellen, foto’s kunnen op zichzelf heel interessant zijn, maar zijn altijd een afgeleide van de directe beleving en betekenis van architectuur.

Exposities. Cityscapes Foundation organiseert exposities over kunst en architectuur op steeds wisselende locaties. De presentaties altijd site specific. Hoe kan een kunstwerk, expositie of evenement bijdragen aan de plek en omgekeerd? Kunst en kunstenaars laten ons op een andere manier naar architectuur kijken en kunnen de verbindende factor vormen met de wereld waarin we leven.

Living Art Lab. Naast de collectie en exposities organiseert Cityscapes Foundation artistic research projecten over stedelijke vraagstukken. Op het Marineterrein Amsterdam werd in 2021, met partners van de Marineterrein Community, het Living Art Lab opgezet, een platform voor artistiek onderzoek naar nieuwe vormen van stedelijke transformatie.

nECrOPOLIS. Onder deze overkoepelende titel start Cityscapes Foundation in 2023 een nieuwe serie publieke events. Kunstenaars, architectecten en wetenschappers worden gevraagd om hun visie te geven over ‘de toekomst van de stad’. Hoe kijken zij aan tegen de existentiële vragen van onze tijd: biodiversiteit, klimaatverandering, energietransitie, artificial intelligence en wat betekent dit voor onze stedelijke leefomgeving?

Cityscapes Statuten

Stichting Cityscapes is opgericht in 2017. De statuten van de stichting zijn vastgelegd in de Act

Akte van Oprichting

Cityscapes Doelstellingen

  • Aandacht genereren voor architectuur als culturele discipline.
  • Belangstelling wekken voor de snijvlakken van kunst, stad en architectuur,
  • Bevorderen van de dialoog tussen de kunst- en de architectuurwereld,
  • Ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’.

Cityscapes Beleidsplan

De Cityscapes activiteiten ontwikkelen zich langs drie lijnen: Collectie, Exposities en Artistic Research. Onder de overkoepelende titel ‘nECrOPOLIS’ organiseert Cityscapes de komende jaren een samenhangende serie publieke events en projecten over de toekomst van de stad. De resultaten van het nECrOPOLIS programma zullen worden gebundeld in een publicatie.

Newsletter