ABOUT

Cityscapes Foundation

Stichting Cityscapes bestaat vanuit de fascinatie voor- en het belang van de dialoog op het snijvlak van architectuur, stad en kunst. Cityscapes beschouwt architectuur als culturele discipline. Ooit was dat heel vanzelfsprekend. Architectuur werd gezien als de hoogste kunstvorm, ‘de moeder der kunsten’. Die positie heeft architectuur al lang niet meer. Cityscapes is opgericht vanuit de overtuiging dat een culturele benadering van architectuur en stedenbouw, juist ook in ons bijzondere tijdsgewricht, heel relevant is. Met een divers programma (artistic research. exposities, collectie) exploreert Cityscapes de culturele betekenis van architectuur.

Collectie. Vanaf de start als architectuurgalerie in 2011 heeft Cityscapes bijzondere architectonische objecten verzameld en zich bezig gehouden met de dilemma’s van de (re)presentatie van architectuur. De Cityscapes Collectie bestaat uit originele architectuur- tekeningen, modellen, foto’s met autonome artistieke betekenis en kwaliteit.

Events. Cityscapes Foundation organiseert exposities en evenementen over kunst en architectuur op steeds wisselende locaties. De presentaties zijn altijd site specific. Hoe kan een installatie, expositie, evenement bijdragen aan de plek en omgekeerd? Kunst en kunstenaars laten ons op een andere manier kijken naar architectuur en kunnen de verbindende factor vormen met de wereld.

Living Art Lab. Naast de collectie en exposities organiseert Cityscapes Foundation artistic research projecten over stedelijke vraagstukken. Op het Marineterrein Amsterdam werd in 2021, met partners van de Marineterrein Community, het Marineterrein Living Art Lab opgezet, een platform voor artistiek onderzoek naar nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling en transformatie.

nECrOPOLIS. In 2024 start Cityscapes Foundation een nieuwe serie publieke evenementen over de toekomst van de stad. Het nECrOPOLIS project is een manifest, met als inzet de Ecopolis, een levende stad in balans met klimaat, natuur en omgeving, die zich voortdurend weet aan te passen, transformeren, regenereren.

Cityscapes Statuten

Stichting Cityscapes is opgericht in 2017. De statuten van de stichting zijn vastgelegd in de Acte van Oprichting.

Akte van Oprichting

Cityscapes Doelstellingen

  • Aandacht genereren voor architectuur als culturele discipline.
  • Belangstelling wekken voor de snijvlakken van kunst, stad en architectuur,
  • Bevorderen van de dialoog tussen de kunst- en de architectuurwereld,
  • Ontwikkelen van een ‘Cityscapes Community’.

Cityscapes Beleidsplan

De Cityscapes activiteiten ontwikkelen zich langs drie lijnen: Collectie, Exposities en Artistic Research. Onder de overkoepelende titel ‘nECrOPOLIS’ organiseert Cityscapes de komende jaren een samenhangende serie publieke events en projecten over de toekomst van de stad. De resultaten van het nECrOPOLIS programma zullen worden gebundeld in een publicatie.

Newsletter