Poetics of Space

Cityscapes in de StadsSalon
zo 11 mrt 2018 zo 25 mrt 2018
StadsSalon, Amsterdam
Selectie bijzondere architectuurtekeningen uit verschillende particuliere collecties en werk van Cityscapes kunstenaars.

 

Met het eerste Moving Space Project van 2018 zijn we te gast in De StadsSalon van Tracy Metz en Baptist Braye aan de Amsterdamse Herengracht. Onder de noemer ‘Poetics of Space’ tonen we in de monumentale en tegelijkertijd huiselijke setting van de StadsSalon een selectie experimentele architectuurtekeningen- en objecten uit verschillende particuliere collecties

De kern van de tentoonstelling is de collectie van Luce van Rooy, die van 1980 tot 1995 in Amsterdam een fameuze ‘Architectuur Galerie’ runde, waar jonge architecten als Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Ben van Berkel, Peter Wilson en Lebbeus Woods exposeerden en verkochten. Het werk van deze architecten uit die periode is interessant omdat zij architectuurtekeningen presenteerden als autonome kunstwerken, maar ook omdat zij met hun architectonische fantasieën nieuwe wegen verkenden, waarmee zij de basis legden voor hun latere gebouwde oeuvres. De ‘Papieren Architectuur’ uit die tijd roept de vraag op hoe het tegenwoordig gesteld is met de kunstzinnige ambities in de architectuur. In 1995 sloot Galerie Luce van Rooy haar deuren en daarmee raakte ook de interesse voor architectuur als kunstvorm naar de achtergrond. De laatste jaren zien we echter weer een nieuwe interesse voor experimenten op het raakvlak van architectuur en kunst. Voor veel hedendaagse kunstenaars zijn architectuur en stad belangrijke thema’s en omgekeerd zie je bij architecten een toenemende belangstelling voor de ‘Poetics of Space’. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen de huidige situatie en de periode van Galerie Luce van Rooy, niet in de laatste plaats omdat architectuurtekeningen- en modellen tegenwoordig grotendeels gemaakt worden door de computer en de 3D printer.

De Cityscapes StadsSalon is een pleidooi voor een herwaardering voor artistieke benadering van architectuur. Lange tijd werd architectuur gezien als een van de belangrijkste kunstvormen en zelfs beschouwd als de ‘Moeder der Kunsten’. Deze opvatting is weliswaar geschiedenis maar toch ook nooit helemaal verdwenen. Dit is te zien in de Architectuur van De STIJL, ‘Paper Architecture’ uit de jaren ’70 en ’80 en recente experimenten op het snijvlak van kunst en architectuur. Cityscapes Foundation vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan dit soort experimenten op het raakvlak van kunst en architectuur. Het levert interessante Kunst op en stimuleert het besef dat het in Architectuur en Stedenbouw om meer gaat dan efficiënt bouwen en economisch rendement.